All Market Actors

Information

Registered Address: Radlinského 9 812 37 Bratislava
Slovensko
Legal Form:  Verejnoprávna inštitúcia
Sector:  Academic Sector
Registration number:  00397687
Web:  https://www.fchpt.stuba.sk/english/institutes-and-departments/institute-of-information-engineering-automation-and-mathematics.html?page_id=1752
SK NACE:  Terciárne vzdelávanie [85420]

General Overview

Ústav zabezpečuje pedagogickú, vedecko-výskumnú a hospodársku činnosť v nasledovných oblastiach: informatizácia, informačné technológie
modelovanie, identifikácia, optimalizácia a riadenie procesov chemickej a potravinárskej technológie
matematika, matematická štatistika, fuzzy množiny a fuzzy logiky
navrhovanie a projektovanie, meranie a zber údajov, procesná automatizácia a vizualizácia

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Rozvoj a podpora
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Neurčené / N/A
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Vodná
Vzdušná (letecká) a kozmická doprava
Multimodálna / kombinovaná
Neurčené / N/A