Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Radlinského 9 812 37 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Verejnoprávna inštitúcia
Sektor:  Akademický sektor
IČO:  00397687
Web:  https://www.fchpt.stuba.sk/english/institutes-and-departments/institute-of-information-engineering-automation-and-mathematics.html?page_id=1752
SK NACE:  Terciárne vzdelávanie [85420]

Všeobecná charakteristika

Ústav zabezpečuje pedagogickú, vedecko-výskumnú a hospodársku činnosť v nasledovných oblastiach: informatizácia, informačné technológie
modelovanie, identifikácia, optimalizácia a riadenie procesov chemickej a potravinárskej technológie
matematika, matematická štatistika, fuzzy množiny a fuzzy logiky
navrhovanie a projektovanie, meranie a zber údajov, procesná automatizácia a vizualizácia

Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Vodná
Vzdušná (letecká) a kozmická doprava
Multimodálna / kombinovaná
Neurčené / N/A