All Market Actors

Information

Registered Address: Ilkovičova 3 812 19 Bratislava
Slovensko
Legal Form:  Verejnoprávna inštitúcia
Sector:  Academic Sector
Registration number:  00397687
Web:  https://www.uamt.fei.stuba.sk
SK NACE:  Terciárne vzdelávanie [85420]

General Overview

Ústav zabezpečuje výskum, vývoj a vzdelávanie v oblasti automobilovej mechatroniky a mechatronických systémov na základe integrácie a synergie mechanických, elektronických, informačných, komunikačných a riadiacich technológií do komplexných mech. systémov

Smart Mobility Activities

APVV projekt: Vývoj autonómneho vozidla na otvorenej platforme elektromobilu, projekty typu Mladý výskumník, projekty Tatrabanky - projekty zamerané na inteligentné systémy v automobiloch a elektromobiloch
Use case:  Autonómne a automatizované zaparkovanie
Platooning osobných vozidiel a kamiónov
Bezpečnosť
Iné
Role in the Smart Mobility Ecosystem: E-Mobility
Autonómna mobilita
Inteligentná mobilita
Technológia vozidla
Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Vzdušná (letecká) a kozmická doprava