Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Ilkovičova 3 812 19 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Verejnoprávna inštitúcia
Sektor:  Akademický sektor
IČO:  00397687
Web:  https://www.uamt.fei.stuba.sk
SK NACE:  Terciárne vzdelávanie [85420]

Všeobecná charakteristika

Ústav zabezpečuje výskum, vývoj a vzdelávanie v oblasti automobilovej mechatroniky a mechatronických systémov na základe integrácie a synergie mechanických, elektronických, informačných, komunikačných a riadiacich technológií do komplexných mech. systémov

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

APVV projekt: Vývoj autonómneho vozidla na otvorenej platforme elektromobilu, projekty typu Mladý výskumník, projekty Tatrabanky - projekty zamerané na inteligentné systémy v automobiloch a elektromobiloch
Prípad použitia (Use case):  Autonómne a automatizované zaparkovanie
Platooning osobných vozidiel a kamiónov
Bezpečnosť
Iné
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Autonómna mobilita
Inteligentná mobilita
Technológia vozidla
Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Vzdušná (letecká) a kozmická doprava