All Market Actors

Information

Registered Address: Vašinova 125/61, Nitra 94901
Slovensko
Legal Form:  Záujmové združenie právnických osôb
Sector:  Non-profit Sector/Civil Society and Media
Registration number:  37857720
Web:  https://portal.spklaster.sk
SK NACE:  Činnosti záujmových organizácií [94992]

General Overview

SPK je záujmové združenie nezávislých právnických osôb a pridružených inštitúcií, ktoré sú regionálne a nadregionálne prepojené s potenciálom zvyšovania ich konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu.

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Rozvoj a podpora
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A