Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Vašinova 125/61, Nitra 94901
Slovensko
Právna forma:  Záujmové združenie právnických osôb
Sektor:  Občianska spoločnosť/médiá
IČO:  37857720
Web:  https://portal.spklaster.sk
SK NACE:  Činnosti záujmových organizácií [94992]

Všeobecná charakteristika

SPK je záujmové združenie nezávislých právnických osôb a pridružených inštitúcií, ktoré sú regionálne a nadregionálne prepojené s potenciálom zvyšovania ich konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu.

Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A