All Market Actors

Information

Registered Address: Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12
Slovensko
Legal Form:  Akciová spoločnosť
Sector:  Private Sector
Registration number:  31322832
Web:  https://www.slovnaft.sk
SK NACE:  Výroba rafinovaných ropných produktov [19200]

General Overview

Rafinérsko-petrochemická spoločnosť. Výroba, skladovanie a distribúcia výrobkov z ropy. Predaj motorových palív a mazív

Smart Mobility Activities

Projekt zdieľania mestských bicyklov - Bratislava. Výskum a vývoj v oblasti olejov, palív, benzínu a uhľovodíkov
Role in the Smart Mobility Ecosystem: E-Mobility
Inteligentná mobilita
Prierezové funkcie
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)