Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  31322832
Web:  https://www.slovnaft.sk
SK NACE:  Výroba rafinovaných ropných produktov [19200]

Všeobecná charakteristika

Rafinérsko-petrochemická spoločnosť. Výroba, skladovanie a distribúcia výrobkov z ropy. Predaj motorových palív a mazív

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Projekt zdieľania mestských bicyklov - Bratislava. Výskum a vývoj v oblasti olejov, palív, benzínu a uhľovodíkov
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Inteligentná mobilita
Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)