All Market Actors

Information

Registered Address: Palisády 691/1, Bratislava 81101
Slovensko
Legal Form:  Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a iné)
Sector:  Non-profit Sector/Civil Society and Media
Registration number:  42174775
Web:  https://www.nasedvory.sk
SK NACE:  Činnosti záujmových organizácií [94992]

General Overview

Neformálna platforma slúžiaca na výmenu skúsenosti a spoluprácu medzi vedením miest a expertmi na ceste k Smart City

Smart Mobility Activities

Asociácia kladie dôraz na smart cities riešenia.
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Rozvoj a podpora
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A