Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Palisády 691/1, Bratislava 81101
Slovensko
Právna forma:  Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a iné)
Sektor:  Občianska spoločnosť/médiá
IČO:  42174775
Web:  https://www.nasedvory.sk
SK NACE:  Činnosti záujmových organizácií [94992]

Všeobecná charakteristika

Neformálna platforma slúžiaca na výmenu skúsenosti a spoluprácu medzi vedením miest a expertmi na ceste k Smart City

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Asociácia kladie dôraz na smart cities riešenia.
Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A