All Market Actors

Information

Registered Address: Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11
Slovensko
Legal Form:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sector:  Public/Governmental Sector
Registration number:  47552549
Web:  https://www.sppcng.sk
SK NACE:  Predaj plynu prepravovaného potrubím [35230]

General Overview

Samostatná dcérska spoločnosť Slovenského plynárenského priemyslu, a.s., predaj stlačeného zemného plynu (CNG) ako ekologické palivo na pohon vozidiel

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Technológia vozidla
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)