Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Verejný sektor
IČO:  47552549
Web:  https://www.sppcng.sk
SK NACE:  Predaj plynu prepravovaného potrubím [35230]

Všeobecná charakteristika

Samostatná dcérska spoločnosť Slovenského plynárenského priemyslu, a.s., predaj stlačeného zemného plynu (CNG) ako ekologické palivo na pohon vozidiel

Funkcia v ekosystéme: Technológia vozidla
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)