All Market Actors

Information

Registered Address: Mokráň záhon 4, Bratislava 821 04
Slovensko
Legal Form:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sector:  Private Sector
Registration number:  00896225
Web:  https://www.swietelsky.sk
SK NACE:  Výstavba ciest a diaľnic [42110]

General Overview

Spoločnosť so zameraním na inžinierske a cestné stavby

Smart Mobility Activities

Spoločnosť sa usiluje o inovačný technický vývoj vzhľadom k vzrastajúcej potrebe obnoviteľnej energie
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)