Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Mokráň záhon 4, Bratislava 821 04
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  00896225
Web:  https://www.swietelsky.sk
SK NACE:  Výstavba ciest a diaľnic [42110]

Všeobecná charakteristika

Spoločnosť so zameraním na inžinierske a cestné stavby

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Spoločnosť sa usiluje o inovačný technický vývoj vzhľadom k vzrastajúcej potrebe obnoviteľnej energie
Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)