All Market Actors

Information

Registered Address: Letná 9, Košice 04200
Slovensko
Legal Form:  Verejnoprávna inštitúcia
Sector:  Academic Sector
Registration number:  00397610
Web:  https://www.tuke.sk
SK NACE:  Terciárne vzdelávanie [85420]

General Overview

Výskumná a vzdelávacia inštitúcia technického zamerania. Projekt prvý a druhý dlovenský Pneumobil - študentský projekt pod vedením pedagógov, kde je cieľom vytvoriť automobil poháňaný stlačeným vzduchom.

Smart Mobility Activities

Katedra technol., materiálov a počítačovej podpory výroby-výskum oblasti automob. techniky. Katedra energetickej techniky-výskum vodíkových techn.pre automob.priemysel. Úspešný žiadateľ projektu Podpora R&D potenciálu v oblasti dopr.prostriedkov z OPVaI
Use case:  Iné
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Technológia vozidla
Rozvoj a podpora
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Vodná
Vzdušná (letecká) a kozmická doprava
Multimodálna / kombinovaná