Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Letná 9, Košice 04200
Slovensko
Právna forma:  Verejnoprávna inštitúcia
Sektor:  Akademický sektor
IČO:  00397610
Web:  https://www.tuke.sk
SK NACE:  Terciárne vzdelávanie [85420]

Všeobecná charakteristika

Výskumná a vzdelávacia inštitúcia technického zamerania. Projekt prvý a druhý dlovenský Pneumobil - študentský projekt pod vedením pedagógov, kde je cieľom vytvoriť automobil poháňaný stlačeným vzduchom.

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Katedra technol., materiálov a počítačovej podpory výroby-výskum oblasti automob. techniky. Katedra energetickej techniky-výskum vodíkových techn.pre automob.priemysel. Úspešný žiadateľ projektu Podpora R&D potenciálu v oblasti dopr.prostriedkov z OPVaI
Prípad použitia (Use case):  Iné
Funkcia v ekosystéme: Technológia vozidla
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Vodná
Vzdušná (letecká) a kozmická doprava
Multimodálna / kombinovaná