All Market Actors

Information

Registered Address: Staničná 1984, Trenčín 911 05
Slovensko
Legal Form:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sector:  Private Sector
Registration number:  34128191
Web:  https://www.technodat.sk
SK NACE:  Ostatné inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo [71129]

General Overview

Systémový integrátor komplexného CAD/CAM/CAE/PDM riešenia počítačovej podpory vývoja a technickej prípravy výroby, priemyselná automatizácia, energetika, koľajová doprava

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Transport subject:  Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Multimodálna / kombinovaná