Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Staničná 1984, Trenčín 911 05
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  34128191
Web:  https://www.technodat.sk
SK NACE:  Ostatné inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo [71129]

Všeobecná charakteristika

Systémový integrátor komplexného CAD/CAM/CAE/PDM riešenia počítačovej podpory vývoja a technickej prípravy výroby, priemyselná automatizácia, energetika, koľajová doprava

Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Multimodálna / kombinovaná