All Market Actors

Information

Registered Address: Krasovského 14, Bratislava 851 01
Slovensko
Legal Form:  Akciová spoločnosť
Sector:  Private Sector
Registration number:  31326650
Web:  https://www.tempest.sk
SK NACE:  Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov [62090]

General Overview

Vývoj softvéru a informačných systémov. Projektové riadenie, outsourcingové a konzultačné služby

Smart Mobility Activities

Popredný poskytovateľ IT produktov a služieb
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A