Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Krasovského 14, Bratislava 851 01
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  31326650
Web:  https://www.tempest.sk
SK NACE:  Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov [62090]

Všeobecná charakteristika

Vývoj softvéru a informačných systémov. Projektové riadenie, outsourcingové a konzultačné služby

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Popredný poskytovateľ IT produktov a služieb
Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A