All Market Actors

Information

Registered Address: Gagarinova 19 821 03 Bratislava
Slovensko
Legal Form:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sector:  Private Sector
Registration number:  35750871
Web:  https://www.tmgdronity.sk
SK NACE:  Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby [63110]

General Overview

Spoločnosť so zameraním na oblasti ako digitalizácia 2D a 3D objektov, vizualizácia, letecká digitalizácia a monitorning, postprocesing.

Smart Mobility Activities

Žiadateľ vo výzve na predkl. žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu MSP pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách (MH SR, 2019)
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A