Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Gagarinova 19 821 03 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  35750871
Web:  https://www.tmgdronity.sk
SK NACE:  Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby [63110]

Všeobecná charakteristika

Spoločnosť so zameraním na oblasti ako digitalizácia 2D a 3D objektov, vizualizácia, letecká digitalizácia a monitorning, postprocesing.

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Žiadateľ vo výzve na predkl. žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu MSP pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách (MH SR, 2019)
Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A