All Market Actors

Information

Registered Address: K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín 91101
Slovensko
Legal Form:  Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)
Sector:  Public/Governmental Sector
Registration number:  36126624
Web:  https://www.tsk.sk
SK NACE:  Všeobecná verejná správa [84110]

General Overview

Orgán územnej samosprávy zodpovedný v oblasti dopravy o.i. za stav ciest II. a III. triedy, stanoviská v oblasti stavebného zákona, opatrenia na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, dopravnú obslužnosť, budovanie IDS, cestovné poriadky,dopravné licencie

Smart Mobility Activities

Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja
Use case:  Iné
Role in the Smart Mobility Ecosystem: E-Mobility
Autonómna mobilita
Inteligentná mobilita
Technológia vozidla
Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Transport subject:  Osobná hromadná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)