Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín 91101
Slovensko
Právna forma:  Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)
Sektor:  Verejný sektor
IČO:  36126624
Web:  https://www.tsk.sk
SK NACE:  Všeobecná verejná správa [84110]

Všeobecná charakteristika

Orgán územnej samosprávy zodpovedný v oblasti dopravy o.i. za stav ciest II. a III. triedy, stanoviská v oblasti stavebného zákona, opatrenia na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, dopravnú obslužnosť, budovanie IDS, cestovné poriadky,dopravné licencie

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja
Prípad použitia (Use case):  Iné
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Autonómna mobilita
Inteligentná mobilita
Technológia vozidla
Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná hromadná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)