All Market Actors

Information

Registered Address: Krasovského 14, 851 01 Bratislava
Slovensko
Legal Form:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sector:  Private Sector
Registration number:  47648244
Web:  https://www.uavonic.com/sk
SK NACE:  Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov [62090], Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo [69200]

General Overview

Spoločnosť so zameraním na bezpilotné lietajúce prostriedky a služby s nimi spojené

Smart Mobility Activities

Odborné služby založené na technológii bezpilotných lietajúcich zariadení (UAV – Unmanned Aerial Vehicles) vybavených najmodernejšími senzormi na získavanie kvalitných dát pre potreby rôznych priemyselných odvetví
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Autonómna mobilita
Transport subject:  Nákladná
Neurčené / N/A
Transport mode:  Vzdušná (letecká) a kozmická doprava