Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Krasovského 14, 851 01 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  47648244
Web:  https://www.uavonic.com/sk
SK NACE:  Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov [62090], Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo [69200]

Všeobecná charakteristika

Spoločnosť so zameraním na bezpilotné lietajúce prostriedky a služby s nimi spojené

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Odborné služby založené na technológii bezpilotných lietajúcich zariadení (UAV – Unmanned Aerial Vehicles) vybavených najmodernejšími senzormi na získavanie kvalitných dát pre potreby rôznych priemyselných odvetví
Funkcia v ekosystéme: Autonómna mobilita
Predmet dopravy:  Nákladná
Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Vzdušná (letecká) a kozmická doprava