All Market Actors

Information

Registered Address: Panenská 13, Bratislava 811 03
Slovensko
Legal Form:  Akciová spoločnosť
Sector:  Private Sector
Registration number:  46955208
Web:  https://www.precisionsealings.sk
SK NACE:  Nešpecializovaný veľkoobchod [46900]

General Overview

Spoločnosť poskytujúca služby v oblasti IT a programovania, finančného a bankového segmentu a marketingu a predaja spotrebného tovaru

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Multimodálna / kombinovaná