Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Panenská 13, Bratislava 811 03
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  46955208
Web:  https://www.precisionsealings.sk
SK NACE:  Nešpecializovaný veľkoobchod [46900]

Všeobecná charakteristika

Spoločnosť poskytujúca služby v oblasti IT a programovania, finančného a bankového segmentu a marketingu a predaja spotrebného tovaru

Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Multimodálna / kombinovaná