All Market Actors

Information

Registered Address: Námestie slobody 2899/1, Bratislava 81370
Slovensko
Legal Form:  Rozpočtová organizácia
Sector:  Public/Governmental Sector
Registration number:  00151513
Web:  https://www.vlada.gov.sk
SK NACE:  Všeobecná verejná správa [84110]

General Overview

Ústredný orgán štátnej správy SR. Kontrola plnenia úloh štátnej správy, hospodárenia s prostriedkami štátu

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Rozvoj a podpora
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A