Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Námestie slobody 2899/1, Bratislava 81370
Slovensko
Právna forma:  Rozpočtová organizácia
Sektor:  Verejný sektor
IČO:  00151513
Web:  https://www.vlada.gov.sk
SK NACE:  Všeobecná verejná správa [84110]

Všeobecná charakteristika

Ústredný orgán štátnej správy SR. Kontrola plnenia úloh štátnej správy, hospodárenia s prostriedkami štátu

Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A