All Market Actors

Information

Registered Address: Tomášikova 30, Bratislava 82101
Slovensko
Legal Form:  Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a iné)
Sector:  Non-profit Sector/Civil Society and Media
Registration number:  30802491
Web:  https://www.uamk.sk
SK NACE:  Činnosti záujmových organizácií [94992]

General Overview

Európsky automotoklub občanov na Slovensku pôsobiaci v oblastiach dopravnej bezpečnosti, motorizácie, dopravno-bezpečnostných edukačných podujatí pre rodiny s deťmi

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)