Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Tomášikova 30, Bratislava 82101
Slovensko
Právna forma:  Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a iné)
Sektor:  Občianska spoločnosť/médiá
IČO:  30802491
Web:  https://www.uamk.sk
SK NACE:  Činnosti záujmových organizácií [94992]

Všeobecná charakteristika

Európsky automotoklub občanov na Slovensku pôsobiaci v oblastiach dopravnej bezpečnosti, motorizácie, dopravno-bezpečnostných edukačných podujatí pre rodiny s deťmi

Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)