All Market Actors

Information

Registered Address: Einsteinova 25, Bratislava 851 01
Slovensko
Legal Form:  Akciová spoločnosť
Sector:  Private Sector
Registration number:  35702257
Web:  https://www.dalkia.sk
SK NACE:  Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu [35300]

General Overview

Výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody, poskytovanie služieb priemyselným klientom a navrhovanie efektívnych energetických riešení - manažment vodohospodárskych služieb, manažment odpadového hospodárstva a manažment energetických služieb

Role in the Smart Mobility Ecosystem: E-Mobility
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A