Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Einsteinova 25, Bratislava 851 01
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  35702257
Web:  https://www.dalkia.sk
SK NACE:  Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu [35300]

Všeobecná charakteristika

Výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody, poskytovanie služieb priemyselným klientom a navrhovanie efektívnych energetických riešení - manažment vodohospodárskych služieb, manažment odpadového hospodárstva a manažment energetických služieb

Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A