All Market Actors

Information

Registered Address: Nábrežná 4, 971 04 Prievidza
Slovensko
Legal Form:  Akciová spoločnosť
Sector:  Private Sector
Registration number:  36002071
Web:  https://www.vupas.sk
SK NACE:  Výroba ostatných základných organických chemikálií [20140]

General Overview

Skúšobné laboratórium. Meranie vlastností kvapalín a tuhých látok. Výskum v oblasti chémie. Výroba chemických prípravkov

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Rozvoj a podpora
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A