Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Nábrežná 4, 971 04 Prievidza
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  36002071
Web:  https://www.vupas.sk
SK NACE:  Výroba ostatných základných organických chemikálií [20140]

Všeobecná charakteristika

Skúšobné laboratórium. Meranie vlastností kvapalín a tuhých látok. Výskum v oblasti chémie. Výroba chemických prípravkov

Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A