All Market Actors

Information

Registered Address: Mlynská 31, Košice 042 91
Slovensko
Legal Form:  Akciová spoločnosť
Sector:  Public/Governmental Sector
Registration number:  36211222
Web:  https://www.vse.sk/web/sk/e-mobility
SK NACE:  Vedenie firiem [70100]

General Overview

Služby dodávky elektriny pre domácnosti, firmy a organizácie

Smart Mobility Activities

Služby a technológie dobíjanie elektrických vozidiel
Role in the Smart Mobility Ecosystem: E-Mobility
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)