Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Mlynská 31, Košice 042 91
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Verejný sektor
IČO:  36211222
Web:  https://www.vse.sk/web/sk/e-mobility
SK NACE:  Vedenie firiem [70100]

Všeobecná charakteristika

Služby dodávky elektriny pre domácnosti, firmy a organizácie

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Služby a technológie dobíjanie elektrických vozidiel
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)