All Market Actors

Information

Registered Address: Veľký Diel 3323, Žilina 010 08
Slovensko
Legal Form:  Akciová spoločnosť
Sector:  Private Sector
Registration number:  36402672
Web:  https://www.vud.sk
SK NACE:  Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied [72190]

General Overview

Riešenia výskumných úloh pri tvorbe dopravnej politiky. Skúšobníctvo a diagnostika. Poverená technická služba overovania vozidiel

Smart Mobility Activities

Neúspešný partner projektu Inteligentná doprava pre 21. storočie žiadateľa Molpír, s.r.o. z OPVaI Neúspešný žiadateľ projektu Centrum priemyselného výskumu zapojenia inovatívnych riešení IKT technológii na podporu rozhodovania v doprave z OPVaI.,
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Technológia vozidla
Rozvoj a podpora
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Vodná
Vzdušná (letecká) a kozmická doprava
Multimodálna / kombinovaná