Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Veľký Diel 3323, Žilina 010 08
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  36402672
Web:  https://www.vud.sk
SK NACE:  Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied [72190]

Všeobecná charakteristika

Riešenia výskumných úloh pri tvorbe dopravnej politiky. Skúšobníctvo a diagnostika. Poverená technická služba overovania vozidiel

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Neúspešný partner projektu Inteligentná doprava pre 21. storočie žiadateľa Molpír, s.r.o. z OPVaI Neúspešný žiadateľ projektu Centrum priemyselného výskumu zapojenia inovatívnych riešení IKT technológii na podporu rozhodovania v doprave z OPVaI.,
Funkcia v ekosystéme: Technológia vozidla
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Vodná
Vzdušná (letecká) a kozmická doprava
Multimodálna / kombinovaná