All Market Actors

Information

Registered Address: Britská spoločnosť
Slovensko
Sector:  Private Sector
Registration number:  N/A
Web:  https://wattstor.com/
SK NACE:  N/A

General Overview

Britská spoločnosť zameraná na energetický manažment, monitorovanie a vykazovanie energie v širokej škále aktív, akumulačné systémy batérií

Smart Mobility Activities

Úsporné energetické a batériové systémy
Role in the Smart Mobility Ecosystem: E-Mobility
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Neurčené / N/A