Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Britská spoločnosť
Slovensko
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  N/A
Web:  https://wattstor.com/
SK NACE:  N/A

Všeobecná charakteristika

Britská spoločnosť zameraná na energetický manažment, monitorovanie a vykazovanie energie v širokej škále aktív, akumulačné systémy batérií

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Úsporné energetické a batériové systémy
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Neurčené / N/A