All Market Actors

Information

Registered Address: Hornopotočná 1, Trnava 917 01
Slovensko
Legal Form:  Akciová spoločnosť
Sector:  Private Sector
Registration number:  36224278
Web:  https://www.ymsgroup.com
SK NACE:  Počítačové programovanie [62010]

General Overview

Vyvoj geografických a lokalizačných informačných systémov a softvérových aplikácií pre moderné, mobilné spoločnosti

Smart Mobility Activities

Medzi ich produkty patrí yDecision – riešenie biznis inteligencie pre strategické rozhodovanie, či ySpatial – mapový portál pre rýchlu, intuitívnu a atraktívnu prácu s mapou.
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Inteligentná mobilita
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Vodná
Vzdušná (letecká) a kozmická doprava
Multimodálna / kombinovaná