Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Hornopotočná 1, Trnava 917 01
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  36224278
Web:  https://www.ymsgroup.com
SK NACE:  Počítačové programovanie [62010]

Všeobecná charakteristika

Vyvoj geografických a lokalizačných informačných systémov a softvérových aplikácií pre moderné, mobilné spoločnosti

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Medzi ich produkty patrí yDecision – riešenie biznis inteligencie pre strategické rozhodovanie, či ySpatial – mapový portál pre rýchlu, intuitívnu a atraktívnu prácu s mapou.
Funkcia v ekosystéme: Inteligentná mobilita
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Vodná
Vzdušná (letecká) a kozmická doprava
Multimodálna / kombinovaná