All Market Actors

Information

Registered Address: Klemensova 8, Bratislava 813 61
Slovensko
Legal Form:  Štátny podnik
Sector:  Public/Governmental Sector
Registration number:  31364501
Web:  https://www.sipstrecno.sk
SK NACE:  Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave [52210]

General Overview

Správa a prevádzka železničnej dopravnej cesty

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Transport subject:  Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)