Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Klemensova 8, Bratislava 813 61
Slovensko
Právna forma:  Štátny podnik
Sektor:  Verejný sektor
IČO:  31364501
Web:  https://www.sipstrecno.sk
SK NACE:  Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave [52210]

Všeobecná charakteristika

Správa a prevádzka železničnej dopravnej cesty

Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)