All Market Actors

Information

Registered Address: Drieňová 24, 820 09 Bratislava
Slovensko
Legal Form:  Akciová spoločnosť
Sector:  Public/Governmental Sector
Registration number:  35914921
Web:  https://www.zscargo.sk
SK NACE:  Nákladná železničná doprava [49200]

General Overview

Jedna z dvoch novozaložených nástupníckych spoločností, ktoré vznikli 1. januára 2005 na základe Uznesenia vlády SR č. 662/2004 zo dňa 7. 7. 2004 rozdelením pôvodného operátora v osobnej a nákladnej železničnej doprave Železničnej spoločnosti, a. s.

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Transport subject:  Nákladná
Transport mode:  Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Multimodálna / kombinovaná