Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Drieňová 24, 820 09 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Verejný sektor
IČO:  35914921
Web:  https://www.zscargo.sk
SK NACE:  Nákladná železničná doprava [49200]

Všeobecná charakteristika

Jedna z dvoch novozaložených nástupníckych spoločností, ktoré vznikli 1. januára 2005 na základe Uznesenia vlády SR č. 662/2004 zo dňa 7. 7. 2004 rozdelením pôvodného operátora v osobnej a nákladnej železničnej doprave Železničnej spoločnosti, a. s.

Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Nákladná
Mód dopravy:  Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Multimodálna / kombinovaná