All Market Actors

Information

Registered Address: Rožňavská 1, Bratislava 832 72
Slovensko
Legal Form:  Akciová spoločnosť
Sector:  Public/Governmental Sector
Registration number:  35914939
Web:  https://www.slovakrail.sk
SK NACE:  Osobná železničná doprava, medzimestská [49100]

General Overview

Poskytovanie služieb v osobnej železničnej doprave

Smart Mobility Activities

Vykonávanie činností súvisiacich s IM: Door to Door riešenia, automatizácia obehov a turnusov, Life Cycle of Rolling Stock, prediktívna údržba.
Use case:  Iné
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Autonómna mobilita
Inteligentná mobilita
Technológia vozidla
Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Transport subject:  Osobná hromadná
Transport mode:  Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)