Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Rožňavská 1, Bratislava 832 72
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Verejný sektor
IČO:  35914939
Web:  https://www.slovakrail.sk
SK NACE:  Osobná železničná doprava, medzimestská [49100]

Všeobecná charakteristika

Poskytovanie služieb v osobnej železničnej doprave

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Vykonávanie činností súvisiacich s IM: Door to Door riešenia, automatizácia obehov a turnusov, Life Cycle of Rolling Stock, prediktívna údržba.
Prípad použitia (Use case):  Iné
Funkcia v ekosystéme: Autonómna mobilita
Inteligentná mobilita
Technológia vozidla
Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná hromadná
Mód dopravy:  Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)